Over Lawn Tennis Vereniging Overasselt

Lawn Tennis Vereniging Overasselt is een kleine en gezellige tennisclub in het Gelderse Overasselt.

De club is in 1974 opgericht en beschikt over vijf banen met kunstgras en een paviljoen met kleedruimte en voorzieningen. Ons terrein bevindt zich aan de rand van het dorp naast Sportpark de Passelêgt. Onze voorzieningen zijn goed bereikbaar en toegankelijk.

Er kan het hele jaar door worden gespeeld, mits de weersomstandigheden het toelaten. Ook kan er tot middernacht getennist worden dankzij baanverlichting.

We zijn een kleine maar actieve club. Leden zorgen zelf voor het onderhoud van de banen, het beheer van het paviljoen en organiseren regelmatig activiteiten, zoals Racket Toss en Mini-Maxi-toernooien.

Geschiedenis
In 1974 nam huisarts Jo Vorstenbosch het initiatief tot het oprichten van een tennisvereniging in Overasselt. Samen met Jos Stakenborg, Tonnie van Dongen, Piet Nijs, Anton Schoenmakers, Jacques van Lin jr. en Mieke de Graaff werkte hij zijn plannen uit en werd Stichting Tennissport Overasselt een feit. Er werd overleg gepleegd met het college van B&W van de gemeente Overasselt om een geschikte locatie te zoeken. Omdat de gemeente al plannen had om de voetbal- en korfbalvelden vanaf de Prinses Irenestraat te verplaatsen naar de Ewijkseweg, was het logisch dat ook de tennisbanen daar  terecht zouden komen. Zo kon in 1975  het nieuwe sportpark de “Passelêgt” worden geopend waar ook de S.T.O., met twee gravelbanen, deel van uitmaakte. Als stichting kende de S.T.O. geen leden. Wie wilde tennissen betaalde contributie en werd daarmee “Parkkaarthouder”.    De club groeide snel en het tennispark werd in 1976 uitgebreid met de banen 3 en 4. Hierdoor groeide ook de behoefte aan een clubhuis. Piet Nijs wist een houten keetje te regelen dat door Jacques van Lin werd opgeknapt zodat het dienst kon doen als kantine en kleedkamer. In 1979 werd de S.T.O. opgeheven en werd de Lawn Tennisvereniging Overasselt opgericht. Pas in 1981 werd het huidige clubgebouw, met het markante dak, gebouwd. Architect Piet Nijs, inmiddels geen bestuurslid meer, tekende voor het ontwerp.   In 1989 bereikte het ledenaantal het hoogtepunt van 384 leden, reden voor de aanleg van  baan 5 . Het gravel werd vervangen door kunstgras, waardoor in alle seizoenen kon worden getennist. Ook het clubhuis werd uitgebreid. Er is door de club altijd veel geïnvesteerd in de jeugd d.m.v. jeugdbegeleiding en een groot aanbod aan activiteiten. Helaas verdwijnen de jongeren vaak uit beeld zodra zij de middelbare school hebben verlaten. In 2021 telt L.T.V.O. nog maar weinig jeugdleden, terwijl de jeugdcommissie zich echt inspant om hen leuke activiteiten te bieden. Voor de ouderen die in beweging willen blijven blijkt de tennisbaan nog steeds een gewilde plek te zijn waar naast de sportieve inspanning ook de sociale contacten een belangrijke rol spelen.         

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 622 2092

Adres

Ewijkseweg 9a
6611 AG Overasselt

KVK-nummer

40144702